Legger fram forslag om kommuner

Fylkesmannen i Troms vil onsdag i neste uke legge frem presentere sin tilrådning til ny kommunestruktur i Troms. Bakgrunnen er at Stortinget i 2014 sa ja til en ny reform for færre og større kommuner. Stortinget ga samtidig fylkesmennene oppgaven å lede prosessen og å gi en tilrådning innen 1. september 2016.