Legger asfalt på E6

På E6 ved Skibotn er det nå asfaltering på gang. Arbeidet vil pågå fram til 17. august. Mellom klokka sju morgenen og sju om kvelden vil veien være åpen hver helt time. Utrykningskjøretøy kan passere hele tiden.