Legeberedskapen skal bli bedre

Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø jobber med en plan for å bedre legeberedskapen på Svalbard. De siste årene har flere store hendelser vist at dagens system er for sårbart, når det skjer store ulykker. – Utredningen skal være ferdig før sommeren, sier viseadministrerende direktør ved UNN, Marit Lind.