Latvisk fiskebåt risikerer millionstraff til tross for fiskerett fra EU

Norge vil gi en latvisk fiskebåt millionstraff etter snøkrabbefiske i vernesonen rundt Svalbard til tross for at båten hadde tillatelse fra EU til å fiske i det aktuelle området.

Senator, latvisk snøkrabbefartøy

Fiskebåten «Senator» risikerer millionstraff fra norske myndigheter.

Foto: Jonas Karlsbakk / Barentssekretariatet

«Senator» ble tatt på fersk gjerning da de satt ut 2600 krabbeteiner på norsk kontinentalsokkel. De nektet å følge ordre fra Kystvakta, om å ta opp teinene. Dermed ble skipet oppbragt til Kirkenes.

Fisker ulovlig på norsk sokkel med EUs velsignelse

Inndragning på en million kroner

Nå har Finnmark politidistrikt kommet til at rederiet må betale inndragning på én million kroner. Det høye kravet er grunnet i det store antall teiner som «Senator» hadde satt ut. Rederiet får også en bot på 150 000 kroner.

Senest i fjor høst fikk samme båt et forelegg på 50.000 kroner. Kapteinen fikk 20.000 i bot, for ulovlig fiske. Både rederi og kaptein vedtok forelegget.

Norge mener dette er norsk område, og at norsk stat forvalter snøkrabben som ligger på havbunnen. EU mener derimot at de har råderetten over snøkrabben.

22 desember i fjor sendte EU-kommisjonen brev til norske myndigheter om at 16 navngitte båter har fått lisens til krabbefiske

– Norge bestemmer

Fiskeriminister Per Sandberg er overrasket over at EU mener «Senator» og de andre båtene har rett til fiske i det aktuelle området.

Per Sandberg, fiskeriminister (FrP)

Fiskeriminister Per Sandberg mener vedtaket fra EU ikke er korrekt.

Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

– Vedtaket fra EU er ikke korrekt. Det er vi som kyststat som bestemmer på norsk sokkel. Vi kommer til å sende inn kystvakta, og tar ut de som fisker ulovlig, sier Sandberg.

EU derimot gjentar til NRK at de er uenig med norske myndigheter.

– EU og Norge har ulikt syn i denne saken på tolkningen av de internasjonale avtalene om farvannet rundt Svalbard. Kommissæren Karmenu Vella vil være i Tromsø på konferansen Artic frontiers, og kan gjerne diskutere saken med norske myndigheter på tampen av konferansen, skriver talsperson Enrico Brivio i en e-post til NRK.