NRK Meny
Normal

Lange reinslaktkøer

Dårlig kapasitet på reinslakteriene.

Reinflokk i Finnmark
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Kapasiteten på Reinslakteriene i Vest Finnmark er alt for dårlig. Dette har ført til at det er lange køer for å få slaktet rein.

Nestleder i Reinbeitedistrikt 22, Nils Mathis Sara er en av de som ikke har fått slaktet så mye som han har håpet på i høst;


- Vi hadde selvfølgelig planer om å slakte, men det har vært så mye problemer knyttet til dårlig kapasitet på slaktebilene og ved slakteriet. Det har vært en flaskehals for oss.

- Slakteriene må bære ansvaret

Nils Henrik Sara

Slakteriene må bære ansvaret, mener NRL-leder Nilse Henrik Sara.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Sara har bare fått slaktet en fjerdedel av kvoten. Leder for Norske reindriftssamers landsforbund, Nils Henrik Sara sier at situasjonen er prekær og han er overrasket over situasjonen fordi slakteriene har forsikret om at kapasiteten er god nok

- Slakteriene lovte tidligere i høst at de skulle kunne takle en økning i slaktevolum i Vest Finnmark. Dette lovet de både meg som organisasjonsleder og landbruksdepartementet. Derfor må de ta ansvar for dette.

- NRL og departementets skyld

Mikkel Triumf i MT Slakt

NRL og Landbruksdepartementet og NRL har skylden, mener slakterileder Mikkel Triumf.

Foto: Marie Elise Nystad / NRK

Ved MT-slakt i kautokeino er det lange køer. Daglig leder Mikkel Triumf skylder på at Landbruksdepartemanget og NRL har satt en frist på å få utbetalt slaktetilskudd til 20 oktober. Dermed vil alle slakte samtidig.

- Når de setter en dato som det må slaktes før for å oppnå tilskudd så er dette veldig dumt. Fordi da fører dette til et stort press fra folk som vil ha disse tilskuddene.

Den forklaringen kjøper ikke Nils Henrik Sara.


- Det er ingen unnskyldning for den der ordningen har vi jo også hatt tidligere.

Han mener at det nå må vurderes å øke slaktekapasiteten i vestfylket.


- Det må i hvert fall bli en kraftig forbedring av dagens situasjon, for dette kan vi ikke leve med i fremtiden.