Langbakken påbegynt

Troms fylkeskommune starta i dag arbeidet med Fylkesveg 866, Langbakken i Skjervøy. Som betyr omlegging av veien mellom Skattørsund bru og Hollendervika.
Deler av den gamle veien vil fortsatt være framkommelig for ambulanse og utrykningskjøretøy. Resten av vegen blir omgjort til gang- og sykkelvei.
Prosjektet er kostnadsberegnet til 100 mil ioner kronerl.