Lang ventetid for å få pass

Ved passkontoret i Tromsø er det nå over en måneds ventetid for å få time til å søke om pass. Situasjonen er den samme ved flere politidistrikter, og Politidirektoratet har nå gitt beskjed om at passkontorene må utvide åpningstidene for å møte pågangen. I Tromsø er det mulig å komme uten timebestilling på morgenen, og i Harstad er det ikke timebestilling.