NRK Meny
Normal

Reindriftorganisasjon får kritikk av landbruksministeren

Norske reindriftssamers landsforbund (NRL) er en bremsekloss i arbeidet med å få ned reintallet, det mener landbruksministeren.

Rein (arkivbilde)

I et svært kritisk brev til organisasjonen mener Brekk at det kan se ut som om NRL ønsker å stoppe hele prosessen med å få ned reintallet.

Foto: ERIK VEIGÅRD / Scanpix

– Det kan virke som om Norske Reindriftssamers landsforbund har meldt seg ut av arbeidet med å få ned reintallet i deler av Vest-Finnmark, sier landbruksminister Lars Peder Brekk.

I et svært kritisk brev til organisasjonen mener Brekk at det kan se ut som om NRL ønsker å stoppe hele prosessen.

Det er derfor desto mer beklagelig at NRL synes å tilnærme seg problemstillingene på en lite konstruktiv måte. I motsetning til hva næringen nå trenger, nemlig en ansvarlig organisasjon som søker å ta ansvar for reintallstilpasningen, oppfatter jeg at organisasjonen ber om at prosessen stopper opp.

Lars Peder Brekk, brev til NRL 31.01.2012

Landbruksminister Lars Peder Brekk

Landbruksminister Lars Peder Brekk skal i dag til Karasjok. I et svært kritisk brev til organisasjonen mener Brekk at det kan se ut som om NRL ønsker å stoppe hele prosessen.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / Scanpix

Drar til Karasjok

Landbruksminister Lars Peder Brekk skal i dag til Karasjok for å legge frem den nye stortingsmeldingen om landbruks- og matpolitikk. Han forklarer at han har reagert på det han mener er uansvarlig politikk fra organisasjonen.

– Det vises til i det brevet av 31. januar, til et møte mellom NRL og politisk ledelse i departementet. Der ga NRL klart uttrykk for at de ønsket å nullstille hele prosessen, og det er det jeg har reagert kraftig på. Jeg mener det var uansvarlig, uriktig og ikke i tråd med interessene til reindrifta eller den samiske befolkningen, sier landbruksministeren.

Det er i forbindelse med arbeidet med å få reintallet i deler av Vest-Finnmark ned på et bærekraftig nivå at landbruksminister Lars Peder Brekk har skrevet det svært kritiske brevet til Norske Reindriftssamers Landsforbund.

I brevet skriver Brekk at organisasjonen synes å tilnærme seg problemstillingene på en lite konstruktiv måte, og at det kan virke som om de ønsker å stanse prosessen.

Mener kritikken er feilrettet

Nils Henrik Sara

Nils Henrik Sara, leder i Norske Reindriftssamers landsforbund

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

NRL-leder Nils Henrik Sara er uenig i kritikken, og mener det ikke er de som gjør arbeidet vanskelig.

– Den kritikken som kommer fra departementet er helt uberettiget. Jeg mener de burde ha gått i seg selv og sett hvor det ville vært riktigere å sende kritikken, sier han.

– Hvem mener du er rett adressat for denne kritikken?

– Det er Reindriftsstyret som begynte å rote med reintalltilpasningen, og de har rotet det skikkelig til og ikke fulgt de retningslinjene som ble lagt for dem fra departementet eller avtalepartene. Sånn sett er det dit kritikken bør rettes, mener Sara.

Forsvarer reindriftsstyret

Landbruksminister Lars Peder Brekk er ikke enig. Han sier reindriftsstyret bare har gjort den jobben han har pålagt dem å gjøre.

– Det har på mange vis gått bra i mange områder, men fra noen forvaltningsenheter har det kommet inn altfor høye tall. Det har reindriftsstyret vært nødt til å gå inn i, men når de endelige vedtakene fattes, så har NRL på sett og vis meldt seg ut av diskusjonen, og det synes jeg er beklagelig, sier ministeren.