Landbruks-nei ikke avgjørende

Landbruksdepartementets nei til gruvedrift i Kvalsund kan være helt uten betydning.

Trygve Slagsvold Vedum.

Landrbuksminister Trygve Slagsvold Vedum sier nei til gruvedrift i Kvalsund.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

Landbruksdepartementet ga tirsdag sin støtte til innsigelsen fra lokale reindriftsaktører om at utbygging av Nussir-gruven vil få store konsekvenser for reindrifta.

– Grunnen til at vi er skeptiske til det prosjektet er at det skal ha en så stor innvirkning på reindrifta, i forhold til at 2 reinbeitedistrikt og 120 reineiere kan bli sterkt berørt av det, sier landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

For stor inngripen

Når man ser ut fra tilstanden til reindrifta så mener han at en slik inngripen er for stort og får for store konsekvenser. Departementet mener derfor at det ikke bør bygges ut gruvedrift i Kvalsund.

Men, siste ordet er det fortsatt miljøverndepartementet som har, forklarer Vedum.

Miljøvernministeren avgjør

– Formelt sett er det Miljøverndepartementet som skal ta det overordnede ansvaret til slutt. Min oppgave er å se hvordan dette påvirker reindrifta, og så er det til sjuende og sist miljøvernministeren som tar avgjørelsen, sier Vedum.

Om den avgjørelsen kommer før eller etter valget, det er fortsatt uviss.

Nussir/direktør, Øystein Rushfeldt

Nussirdirektør Øystein Rushfeldt fikk nei fra landbruksdepartementet på start av ny gruvedrift i Kvalsund.

Foto: Piera Balto / NRK Sápmi