Land og vann avgjør

Tilgang til naturen og utmarksressursene kan føre til en kamp mellom reindriftssamer og fastboende i landets største kommune.

Dermed kan rikspolitiske forhold komme til å prege lokalvalget i samekommunen på Finnmarksvidda:

  • Statlig plan om å gjøre store deler av Kautokeino til nasjonalpark.
  • Forslag til ny motorferdselslov.

I tillegg blir lokalpolitikerne nødt til å stilling til utvidet mineralvirksomhet og reindriftas behov for beiteland.

Same mot same

Planene om å etablere nasjonalpark har satt sinnene i kok blant de fastboende i Kautokeino. Forslaget til nytt regelverk for motorferdsel i utmark er heller ikke blitt tatt godt i mot blant de fastboende.

Reindriftssamene i kommunen er imidlertid positivt innstilt til både nasjonalpark og behovet for mindre barmarkskjøring.

For reindrifta handler det om å sikre arealer til vinterbeite for over 100.000 rein. De fastboende påberoper seg like stor rett til ressursene i de samme områdene.

Denne konflikten har alltid eksistert i Kautokeino, men forsterkes etter at staten har kommet med sine fredningsplaner og lovutkast.

Reindrifta størst

Ved siste kommunevalg fikk Flyttsamelista flest stemmer. De nevnte sakene kan føre til at reindriftssamefamiliene mobilisere seg.

De fastboende har også en egen liste. I 2003 ble lista tredje størst. Debatten omkring nasjonalpark og motorferdsel kan føre til at denne lista kaprer stemmer fra de andre partiene og listene.

Samefolkets parti som i dag har ordføreren, kan havne et sted mellom flyttsamene og de fastboende. Det samme kan være tilfellet for de øvrige partiene.

Ordfører-bingo

Bare en ting er sikkert med ordførervalget: Det blir en mann.

Resten kan sammenlignes med bingo. I den siste fireårsperioden har det skjedd mye i Kautokeino:

  • Mobilselskap er etablert
  • Nytt vitenskapsbygg bygges
  • Nytt hotell bygges

Disse sakene kan den sittende ordføreren, Klemet Erland Hætta fra Samefolkets parti dra fordeler av. Ved siden av Venstres Anton Dahl og de fastboendes Hans Isak Olsen, er Hætta den klareste ordførerkandidaten.

Ingen av partiene og listene vil få et rent flertall, dermed må det til et omfattende valgteknisk samarbeid.