Lagmannsretten behandler anken

Hålogaland lagmannsrett har nå mottatt anken etter fengslingen av samfunnstoppen fra Troms. Mannen ble varetektsfengslet for fire nye uker. Mannens forsvarer leverte i dag anke på hele varetektsfengslingen. Han mener det er unødvendig å holde den siktede i varetekt på grunn av bevisforspillelsesfare. Rettsbeslutningen kan komme først på mandag.