Lager frakteskip for atomavfall

Slik vil russerne frakte atomavfall i arktis.

Frakteskip for atomavfallo

Illustrasjon: Krylov Research Centre

Det er det russiske forskningsinstituttet som designer et isforsterket frakteskip. I følge nettstedet Barents Observer frykter atomeksperter at dette vil bli brukt til å importere atomavfall.

Skipet er et såkalt roll-on roll-off på 140 meter og være utstyrt for å transportere avfall over havner som ikke selv har eget utstyr for lasting og lossing.

Skipet, som vil bli det første i sitt slag vil ha dobbelt skrog

Dette kommer samtidig som russerne planlegger nye permanente lagre for kjernefysisk avfall i et så stort omfang at Bellonas daglige leder Nils Bøhmer uttaler til NRK at de frykter disse lagrene kan bli benyttet også til lagring av importert avfall.

Skaper frykt

Det er Krylov State Research Centre i St. Petersburg som nå har designet dette frakteskipet som skaper frykt.

Til Barents Observer sier leder av Barentssekretariatet i Kirkenes, Rune Rafaelsen at det er svært viktig at Norge og Russland har en åpen dialogom sikker handtering av atomavfall.

– Jeg vil foreslå at dette temaet blir tatt opp på neste ukes møte mellom miljøvernministrene i Barentsregionen, sier Rafaelsen. Møtet arrangeres i Inari i Finland.

Manglende ressurser

Russernes planer om å etablere et permanent lager for atomavfall vil i følge Nils Bøhmner i Bellona bety frakt av dette avfallet på skip dersom lageret blir etablert på Novaja Zemlja.

– Og om lagrene etableres i et slikt omfang som antyda vil det kunne bety import av avfall fra andre land. Det medfører økt trafikk utafor norskekysten, forklarer han.

– Risikoen her er både lekkasje fra avfallet og ikke minst at deler av disse områdene har svært begrensede søk- og redningsressurser.

Fartøyet, som kan bli bygd ved et italiensk verk som russerne allerede har signert en rammeavtale med, er planlagt å bli satt i drift i 2019.