NRK Meny
Normal

Lettere å bli lærling på fiskebåt

Mangel på lærlingplass i fiskerinæringen bremser rekrutteringen. Derfor vil departementet innføre egne kvoter som elevene kan ta med seg ut på båten der de skal være lærling.

Fiskebåt i Nesseby

Lærlinger skal få egne kvoter med seg på fiske.

Foto: Piera Balto / NRK

Aspaker

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker vil gjøre det enklere for lærlinger.

Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

– Egne kvoter til båter som tar imot lærlinger vil gjøre det mer attraktivt å ta imot ungdommen, samtidig som den enkelte lærling får en mer realistisk erfaring med fiskeryrket, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Nærings- og fiskeridepartementet sender i dag på høring forslag om lærlingkvoter. Målsettingen med forslaget er å styrke den fiskerifaglige undervisningen ved å gi elevene mer innblikk i praktisk fiske.

Undervisningskvoter blir i dag tildelt videregående skoler under forutsetning av at elevene deltar i fisket. For elever som skal ut i praksis etter to års videregående skolegang kan det likevel være vanskelig å få lærlingplass på fiskefartøy.

Departementet foreslår derfor en ordning med øremerkede lærlingkvoter som er knyttet til elever.

– Vi må starte arbeidet med å styrke rekrutteringen til fiskeryrket slik at sjømatnæringen trekker til seg den kompetansen og erfaringen det er behov for i fremtiden. Jeg ønsker derfor at ordningen skal tre i kraft allerede til høsten, sier Aspaker

Lærlingkvoter må i likhet med undervisningskvoter tas av de ordinære kvotene. Dersom det innføres en egen lærlingkvote kan det være behov for å øke det totale kvantum som avsettes til undervisning.