NRK Meny
Normal

Lærerne er bekymret for elevantallet

En fersk undersøkelsen fra Utdanningsforbundet i Troms viser at lærerne i fylket er mener antallet elever i klassene går ut over undervisningen. På Lunheim skole gjøre lærerne så godt de kan.

Hildegunn Strøm

Hildegunn Strøm, lærer på Lunheim skole i Troms, har ansvaret for en klasse på 26 elever.

Foto: Henriette Leine Wangen / NRK

Valglogo

– Dere må bli enige om hvem som er forteller, og hvem som leser det røde og det blå.

Hildegunn Strøm står foran 25 elever på Lunheim skole i Tromsø. Hun er den eneste voksne i klasserommet. Det er tid for lesing.

– I dag lar jeg dem lese fritt. Jeg har hatt en gruppe som har vært på lesekurs i sommer ute av klassen for å følge dem opp. Ellers går jeg rundt og avtaler litt hvor mye de skal lese. Det går seg til, selv om jeg er alene, sier hun.

Bekymrede lærere i Troms

Rektor og lærer

Lærer Guro Moe (bak) og rektor Wenche Sørensen på Fagereng skole.

Foto: Henriette Leine Wangen / NRK

Men ikke alle lærerne i Troms har samme inntrykk. 583 lærere i fylket har svart på en fersk undersøkelse fra Utdanningsforbundet. Over halvparten av dem har ansvaret for klasser på over 20 elever. Mer enn én av tre mener klassestørrelsen gjør det vanskelig å følge opp hver enkelt elev. Ni av ti er enige eller delvis enige i at store klasser rammer de svakeste elevene.

Undersøkelsen blant lærerne i Troms

Spørsmål

Enig i stor eller noen grad

Enig i mindre, liten eller ingen grad

Ikke sikker

I hvilken grad har klassene(e) du underviser mest i, et elevtall som gjør det mulig å følge opp hver enkelt elev?

63 prosent

35 prosent

2 prosent

Min erfaring at det særlig de svake elevene som rammes av for store klasse?

91 prosent

8 prosent

1 prosent

Økt læretetthet vil redusere behovet for spesialundervisning?

86 prosent

11 prosent

3 prosent

Med færre elever i klassen ville jeg oftere gitt undervisningen min en mer praktisk innretning.

88 prosent

7 prosent

5 prosent

Min erfaring er at klassestørrelsen har liten betydning for elevenes læringsutbytte.

12 prosent

84 prosent

4 prosent

Min erfaring er at store klasser har negativ betydning for elevens trivsel.

60 prosent

33 prosent

7 prosent

– Jeg kjenner jo på det. Jeg har alltid de elevene som får det litt tøft i tankene, innrømmer Hildegunn Strøm.

Også Guro Moe, lærer i 1. trinn på Fagereng skole kjenner på det.

– Jo flere elever vi har ansvaret for, desto mindre tid får vi jo per elev, sier hun.

– Fungere fint ut fra situasjonen

Thomas Nordgård

Thomas Norgård i Utdanningsforbundet i Troms.

Foto: Petter Strøm / NRK

Resultatene i undersøkelsen bekymrer også leder i Utdanningsforbundet i Troms, Thomas Nordgård.

– Det går rett og slett ut over kvaliteten på opplæringen i skolen, sier han.

Rektor Wenche Sørensen ved Fagereng skole i Tromsø mener situasjonen ikke er like kritisk.

– Vi skulle selvfølgelig hatt flere lærere, men slik situasjonen er i dag, synes jeg vi har fått styrket læretettheten i 1. og 2. trinn, der det er viktig med tidlig innsats, sier hun.

God læretetthet

Spørsmål

Svært eller ganske god

Mindre god eller dårlig

Ikke sikker

Hvordan vurderer du læretettheten på din skole?

62 prosent

38 prosent

0 prosent

Siste spørsmål i undersøkelsen.