NRK Meny

Lærer samisk via nett

Det er stor forskjell i tilbudet om samisk språk ved de ulike videregående skolene i Tromsø. Mens enkelte skoler har fast ansatte lærere på skolen, har de fleste fjernundervisning via data. Sametinget og Fylkesmannen i Troms har mottatt klager fra foreldre som ikke er fornøyd med undervisningstilbudet. Eivind Bratsberg, fagansvarlig i utdanningsavdelinga, sier det rett og slett er for få kvalifiserte søkere til ledige jobber som samisklærer.