Lær deg kjøre hund

Tana videregående skole kan få landsdekkende linje for hundekjøring.
Hovedutvalget for kompetanse vedtok i går å søke Kunnskapsdepertementet om godkjenning for en slik linje.
Tana videregående har i en utretning slått fast at det er interesse for en en landslinje.
Dersom skolen får et slikt tilbud vil det kunne gi åtte elevplasser på hvert trinn.