Lær å sage tømmer på gammelmåten

Porsanger museum arrangerer et kurs i håndsaging av tømmer i Porsanger 18.-21.7. i Børselv (Pyssyjoki) i forbindelse med «Kipparin festivaali». Det er bygningsvernhåndverker Arne Graven fra Karasjok som leder kurset. Kun plass til 10 kursdeltakere. Meld deg på til riinakaisa@rdm.no eller mobil 95013125.

To menn sager tømmer med handsag i Skoganvarre under krigen 1943
Foto: Paul Karlsen / Porsanger museum