NRK Meny
Normal

Samlet inn rekordmengder med søppel

Kystvakta har aldri før hentet inn så mye søppel fra havet som nå.

Kystvakta samler inn marint avfall i Tromsø
Foto: Kystvakta

– Det er virkelig enorme mengder. Vi brukte to og en halv dag på å losse inn søppelet, som var på totalt 80 kubikkmeter, eller to fulle 40 fots containere. Søppelet fylte hele akterdekket, sier skipssjef Sverre Aas ved KV Farm W-331.

Kystvakten har i flere år bistått Tromsø kommune med å hente inn og frakte søppel fra ulike depot langs kysten. I år har KV Farm hentet inn marint avfall fra Kvaløya, Ringvassøya, Rebbenesøya, Sør-Fugløya, Risøya og Musvær.

Kastet TV-en på havet

I år ble det rekordstor søppelinnsamling, der det blant annet ble funnet en TV, sommerdekk på felg, forskjermen til en traktor og siden av en frysecontainer.

– Jeg tror ikke det er mer søppel i havet enn før, men heller at det har blitt gjort en kjempeinnsats med å rydde strendene på kysten av Troms. Marin forsøpling er utvilsomt et stort problem, og store deler av søppelet som vi finner langs vår kyst, er søppel som blir drevet hit av golfstrømmen, sier skipssjefen.

Marin forsøpling er et voksende globalt miljøproblem. På grunn av beliggenheten i forhold til strøm- og vindmønstre tar Norges kyst imot en god del marint avfall fra både fjerne og nære havområder, og mesteparten er «uidentifiserbar plast».

Glad for økt fokus

Det arrangeres strandryddeaksjoner over hele landet hver vår, og i Tromsø har man på sjette året gjennomført et regionalt prosjekt kalt «Ren Kyst», som i hovedsak finansieres av Miljødirektoratet. Prosjektet har pågått i Tromsø, Karlsøy, Balsfjord og Lyngen i år.

Prosjektleder Bo Eide skryter av den frivillige innsatsen som er lagt ned.

– I år har strandryddingen gått over all forventning, og det er mange frivillige som har plukket søppel langs kysten. De frivillige søppelplukkerne er uvurderlige i nord, hvor vi har mange lite tilgjengelige steder.

Bo Eide

Prosjektleder Bo Eide tror folk har blitt mer bevisst problematikken rundt marin forsøpling.

Foto: Marie Hagelin

Hiver brusflasken

Miljødirektoratet kom nylig med sin nasjonale handlingsplan med tiltak for å redusere marin forsøpling, og det er et stort fokus på marin forsøpling i forskningsmiljøene.

Folk har blitt mer bevisst på problematikken rundt marint avfall, men Eide peker på at det fortsatt syndes. Det er nemlig ikke bare avfall fra industri som plukkes opp årlig av de som deltar i strandryddeaksjoner i nord.

– Mye av søppelet stammer fra marin- og fiskeindustri både i Norge og fra utlandet, men vi finner også veldig mye avfall fra privatfolk. Det er spesielt mye av brusflasker og shampo-flasker. Det meste vi finner av avfall er plast, sier Eide.

Selv om plast kun representerer ti prosent av den årlige genererte avfallsmengden på verdensbasis, utgjør det syntetiske materialet hele 75 prosent av den akkumulerte mengden søppel som finnes i havet.

Kystvakta samler inn marint avfall i Tromsø

Det marine avfallet som ble samlet inn av KV Farm var på totalt 80 kubikkmeter. Søppellasset fylte hele akterdekket.

Foto: Kystvakta