Kystplan blir oppdatert

Kystplanen for Sør- og Midt-Troms skal gjennomgåes og vedtas på nytt. Det går fram av et brev fra Midt-Troms regionråd til de 14 kommuene som laget en felles plan for to år siden. Det er ulike interesser som naturgrunnlag, sjømatnæring, fritt fiske og forurensing som ligger bak behovet for en oppdatert kystplan.