NRK Meny
Normal

Kvinne frikjent etter dødsulykke i Alta

Tiltalte forklarte at hun ble blendet før hun kjørte på den andre kvinnen. – Hun er godt fornøyd med dommen, sier forsvareren hennes.

Ulykke i Bossekop

Bilisten som var tiltalt for å kjørt på og drept en fotgjenger i Alta er nå frifunnet. Den omkomne kvinnen ble kjørt på i fotgjengerfeltet.

Foto: Marte Lindi

Kvinnen i 50-årene var tiltalt for uaktsomt drap etter at hun kjørte på en kvinne i et fotgjengerfelt i Bossekop i Alta i fjor sommer.

Kvinnen døde av skadene hun ble påført kort tid etter ulykken.

I retten erklærte kvinnen seg ikke skyldig. Kvinnen erkjente likevel det faktum at hun kjørte på den avdøde kvinnen, og rettsmedisiner Lars Uhlin Hansen slår også fast at det ikke er tvil om at den påkjørte kvinnen døde av treffskadene.

Et politivitne forklarte for retten at det ikke var noe teknisk galt med bilen. Den tiltalte kvinnen forklarte at hun kjørte godt under fartsgrensen, som er 40 km/t på stedet.

– Blendet av sola

Den tiltalte kvinnen forklarte i retten at hun så en kvinne med barnevogn og et lite barn som lekte i en busslomme på høyre side av veien. Hun forklarte at hun derfor la seg til venstre i kjørefeltet, inn mot midtrabatten. Det neste hun husker er at en bil foran henne blinket til venstre. Så forklarte hun at hun ble blendet av et sterkt lys, og at hun to-tre sekunder senere hørte et kraftig dunk.

Tingretten mener bevisførselen ikke kan utelukke at den tiltalte var blendet av sola rett i forkant av ulykken. Et av vitnene i saken forklarte også at han ble blendet av sola på samme tidspunkt.

Et sentralt spørsmål for retten var om tiltalte uansett burde sett fotgjengeren før hun ble blendet, eventuelt om hun burde handlet annerledes i det hun ble blendet, slik at hun kunne unngått ulykken, heter det i dommen.

Rettens flertall mente at det kan knyttes tvil til om tiltalte kan bebreides for at hun ikke oppdaget den avdøde. Denne tvilen skal komme tiltalte til gode, heter det i dommen.


forsvarer i bildrapssaken Stein Rønning sitter ved pulten og blir fotografert

Forsvarer i saken, Stein Rønning.

Foto: Farid Ighoubah / NRK

– Er godt fornøyd

Kvinnens advokat Stein Rønning sier til NRK at kvinnen er gjort kjent med kjennelsen.

– Hun er godt fornøyd med dommen. Hun mener at retten tegner et riktig bilde av hva som har skjedd.

– Frykter hun at påtalemyndighetene anker saken?

– Slik dommen er formulert, så gjør vi ikke det, sier Rønning.

Når kvinnen frifinnes, så faller også kravet om erstatning fra de etterlatte i saken.