Kvinne dømt for hasjbruk

En kvinne i 20-årene er i Alta tingrett nylig dømt til å betale 3600 kroner i bot etter å ha brukt hasj i fjor sommer. I tillegg er hun dømt for å ha oppbevart 0,4 gram hasj i en bil. Den tiltalte kvinnen møtte ikke i retten, men i dommen påpekes det at «det ikke var nødvendig for sakens opplysning». Kvinnen ble også dømt til å betale saksomkostninger på 1500 kroner. Det er ikke kjent om kvinnen anker dommen.