NRK Meny

Kvensk språk- og kulturløft

– Kvensk språk og kultur står veldig svakt i Troms i dag. Det må vi gjøre noe med, sier Willy Ørnebakk, fylkesråd for helse, kultur og næring. Derfor skal fylkesrådet nå utarbeide en ny handlingsplan for å styrke kvensk språk og kultur i Troms. Fylkesrådet fikk nylig 300.000 kroner ekstra i støtte fra staten til en slik plan. Ørnebakk peker på at svært få snakket kvensk i Troms, og at det generelt er lite kjennskap til kulturen her i fylket.