Kvænangen fikk stryk av Fylkesmannen – lover bot og bedring

Slurv med forhåndsvarsel og mangelfull informasjon i vedtak i skolen. Fylkesmannen har avdekket fire lovbrudd etter tilsyn med Kvænangen kommune.

Rådhuset i Kvænangen kommune

MÅ SVARE FOR SEG: Fylkesmannen er ikke fornøyd etter tilsynet som først ble varslet i november i fjor.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Bruddene handler blant annet om manglende forhåndsvarsel før enkeltvedtak. I tillegg har kommunen brutt kravene til saksbehandlingen i enkelte saker.

Det viser den foreløpige tilsynsrapporten som Kvænangen kommune må svare for.

Rådmann Frank Pedersen lover bot og bedring:

– De sier at vi bryter forvaltningsloven. Det er et avvik, og skal ikke skje. Mye handler om at vi skal gjøre ting enda mer eksplisitt og enda mer tydelig, sier han.

Vil rydde opp

Pedersen påpeker at loven krever god klageadgang, klagefrist, informasjon om hvem du kan klage til og hvordan en klage skal utformes.

– Klageinstans og framgangsmåte ved klage er ikke så tydelig som det burde vært. I tillegg til at forhåndsvarsel når det startes en sak, blir etterlyst hos oss, sier han.

– Hvor alvorlig er dette?

– Et lovbrudd er et lovbrudd. Det skal ikke en kommune gjøre. Så er det jo ikke påvist at det går utover eleven eller elevens læringsutbytte og rettigheter. Men det er nettopp for å være sikker på at den linjen følges, man har loven.

– Hva gjør Kvænangen kommune for å rette opp i dette?

– Vi setter opp sjekkpunkter på ei liste knyttet til de kravene loven stiller, slik at det blir en kvalitetssikring idet vi setter i gang en sak. Det er særling forhåndsvarsel vi har vært aller svakest på, erkjenner Pedersen.

LES OGSÅ:

Fire punkter

Felles nasjonalt tilsyn handler om skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen, heter det i tilsynsrapporten.

9. juni må Kvænangen kommune komme med sine innspill til Fylkesmannen. Dette viser den foreløpige rapporten at Kvænangen ikke oppfyller:

1. Kvænangen kommune oppfyller ikke forvaltningslovens krav om forhåndsvarsel før det fattes enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 16.

2. Kvænangen kommune oppfyller ikke forvaltningslovens krav til innhold i enkeltvedtak ved at begrunnelse ikke fremgår i underretningen og ved at enkeltvedtak ikke gir informasjon om retten til å se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 24, 25 og 27 samt opplæringsloven § 15–2.

3. Kvænangen kommune oppfyller ikke de rettslige kravene til saksbehandlingen som gjelder for enkeltvedtak om spesialundervisning, jf. §§ 5–3 og 5–4. Enkeltvedtak inneholder ikke opplysninger om eventuelle avvik fra Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Enkeltvedtak opplyser heller ikke om organisering og kompetansekrav for dem som skal gjennomføre opplæringen.

4. Kvænangen kommune oppfyller ikke de rettslige kravene til saksbehandling som gjelder for særskilt språkopplæring, jf. opplæringsloven § 2–8. Enkeltvedtak angir ikke hvilken læreplan den enkelte elev skal følge og det fremgår ikke at innføringstilbudet er til elevens beste.