NRK Meny
Normal

Kutter i havforskning

Blant annet blir det årlige høsttoktet i Barentshavet redusert.

G.O Sars

Havforskingsinstituttet eier tre forskingsfartøy; Johan Hjort, G.M.Dannevig og G.O. Sars (bildet).

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Havforskningsinstituttet må kutte kraftig høstens forskertokt i Barentshavet.

Det årlige høsttoktet er viktig for å skaffe forskerne en oppdatert status på miljø og fiskebestander.

Grunnen til kuttene i årets tokt er at havforskerne mangler 20 millioner kroner for å opprettholde aktiviteten.

- Ganske ansvarlig

Forskningsdirektør Ole Arvid Misund mener at kartleggingen av fiskebestandene likevel blir god nok.

- Det blir cirka 30 færre seilingsdøgn enn først planlagt. Vi har likevel veldig god faglig kontroll på det vi gjør, og at vi får de forskningsdataene vi trenger for å gi de rådene vi skal. Så forskningstoktene blir gjort på en ganske ansvarlig måte selv om vi har en reduksjon i aktiviteten, sier Misund til NRK.

Misund sier at årsaken til kuttene er svikt i inntekter fra forskningsfangst.

Havforskningsinstituttet har de siste dagene fått kritikk for samrøre med Kjell Inge Røkkes Aker Seafood. Blant annet gjennomførte forskningsskipet ”G.O Sars” et krilltokt i Sørishavet som kostet 35 millioner kroner.

Forskningsdirektøren avviser at dette nå rammer forskningsaktiviteten i Nord-Atlanteren.

Fiskerne ikke bekymret

Leder i Norges Fiskarlag Reidar Nilsen sier han ikke er overrasket over at havforskningen nå rammes av den samme krisen som resten av fiskerinæringen.

- Jeg er ikke bekymret for den litt lavere forskningsaktiviteten til høsten, så lenge det bare gjelder i år. Fiskebestandene er i god forfatning, sier Nilsen til NRK.

- Men hvis dette bare er begynnelsen?

- Hvis det viser seg at det kuttes i forskningstoktene i årene som kommer, så må myndighetene gir mer penger til Havforskningsinstituttet, sier han.