Kutter avgifter for å lette bompenge-byrden

Ordfører i Harstad, Marianne Bremnes, innrømmer at enkelte personer og husholdninger vil få utfordringer når de månedlige utgiftene til bompenger øker.

Harstad
Foto: Nils Mehren / NRK

– Med forbehold om det endelige regnskapsresultatet som legges fram 14. februar, så skal vi gjennom lettelser i kommunale avgifter og eiendomsskatt jobbe for at hver husholdning får reduserte avgifter på mellom 750 og 1000 kroner i året. Dette for på den måten å kompensere noe for økte utgifter, sa Bremnes i kommunestyremøtet i Harstad torsdag.

I møtet sa ordføreren at det vil være viktig å begrense økninga i bompengene mest mulig.

Ordfører Marianne Bremnes og Varaordfører Maria S.Fjellstad

Ordfører Marianne Bremnes og Varaordfører Maria S. Fjellstad.

Foto: Nils Mehren / NRK

Flertall for å øke

Flertallet i kommunestyret, bestående av SV, Venstre, KrF, Senterpartiet og Arbeiderpartiet går inn for å øke satsene for passering til 810 koner fra 648 i dag. Det utgjør en prisforskjell pr. måned på 162 kroner.

Vedtaket innebærer også en utvidelse av bompengeperioden fra 15 til 25 år. Flertallet går også inn for at elbiler skal betale halv taks, 81 kroner. Alt i alt vil kommunestyrets flertall at vegpakke Harstad skal fullfinansieres. De vil gå til Stortinget og be om utvidet garanti for bompengeselskapets lån der det samla garantiansvaret blir på 1,25 milliarder kroner.

Det skal skje i en fordeling der Harstad kommune skal svare for 587 millioner kroner, Troms fylkeskommune med 663 millioner kroner.

Frp imot

Ikke uventa kjempet Fremskrittspartiet imot en fullføring av Harstadpakken. De mener at de allerede påbegynte tiltakene fullføres og stoppes med det.

– Øvrige prosjekter gjennomføres med finansiering via økt bompengeandel, sa gruppeleder, Eivind Stene.

Partiet var for øvrig enig i at elbilder må avkreves bompengeavgift. Frp fikk støtte fra Høyre i at de påbegynte prosjektene i Harstadpakken ferdigstilles og oppfordret styringsgruppa for veipakke å prioritere tiltak for myke trafikanter og trafikksikkerhet,