NRK Meny
Normal

Kuttar over hundre skuleplassar i vidaregåande

Fylkesrådet foreslår å kutte minst 135 skuleplassar i vidaregåande skule og eit titals lærarstillinger kan forsvinne.

Roar Sollied

Årsaka til kutta er nedgangen i søkjartala til vidaregåande opplæring.

Fylkesråd for utdanning, Roar Sollied, har lagt fram ei innstilling kor det er foreslått å kutte minst 135 skuleplassar i vidaregåande skule over heile fylket.

Mellom anna er det foreslått å leggje ned petroleumslinja på Tromsdalen vgs., da denne lista berre hadde seks søkjarar. Kuttet betyr at dei ikkje held fram med linja, men dei som allereie har begynt der, skal få fullføre. Denne linja blei oppretta i 2013, i samarbeid med Universitetet i Tromsø og Norsk Olje og Gass.

Går utover lærarstillingar

– Eigentleg er dette ikkje så dramatisk som det ser ut. Det er ei justering i forhold til dei søkjarane som faktisk finst, seier Sollied, og legg til:

– Og det er slik at viss vi har hatt to klassar på eit tilbod før, så har det kanskje berre vore 19–20 elevar. Fell søkjartalet ned til 15, så står vi igjen med berre ein klasse.

Kva blir konsekvensane av denne justeringa?

– Det blir jo nødvendigvis behov for færre lærarar samtidig, så det er alltid den vonde sida av det. At vi får færre elevar kan vi ikkje gjere noko med, men vi får dermed færre lærarar i skulen, seier Sollied.

Ein nedbemanningsprosess er allereie i gong, og også i fjor var det fleire kutt i talet på lærarstillingar i vidaregåande skule.

Sollied presiserer at den føreslådde justeringa ikkje handlar om å fjerne studietilbod, men å justere kapasiteten. Det er berre petroleumslinja som er foreslått fjerna.

Helsearbeidar og naturbruk aukar

I innstillinga heiter det at den føreslådde justeringa kjem til å kunne redusere kostnadar med om lag 5–6 millionar kroner på heilårsbasis.

For nokre skular betyr justeringa ei auke: På Stangnes vgs. er det foreslått å doble elevplassar på Vg2 Helsearbeidarfag, og på Skjervøy vgs. er det foreslått å doble plassane på Vg1 Naturbruk. Aukinga vil bety at begge linjene får 30 elevplassar.

Saka skal behandlast i fylkesrådet i morgon tysdag.

 • Sjå fullstendig tabell her:

  Kutt i videregående opplæring

  Skole

  Tilbud

  Kapasitetsøkning

  Kapasitetsreduksjon

  Bardufoss Høgtun vgs

  Vg1 Bygg- og anleggsteknikk

  null

  30 til 15 elevplasser

  Breivang vgs

  Vg3 Studieforberedende medier og kommunikasjon

  null

  30 til 15 elevplasser

  Breivang vgs

  Vg2 Salg, service og sikkerhet

  null

  60 til 30 elevplasser

  Breivika Tromsø maritime vgs

  Vg2 Maritime fag

  null

  75 til 60 elevplasser

  Kongsbakken vgs

  Vg1 studiespesialiserende forskerlinje

  null

  Omgjøres til ordinær vg1 studiespesialisering

  Nord-Troms vgs

  Vg1 Naturbruk

  15 til 30 elevplasser

  null

  Nord-Troms vgs

  Vg1 Teknikk og industriell produksjon

  null

  30 til 15 elevplasser

  Rå vgs

  Vg1 Restaurant- og matfag

  null

  30 til 15 elevplasser

  Stangnes vgs

  Vg2 Helsearbeiderfag

  15 til 30 elevplasser

  null

  Tromsdalen vgs

  Vg1 Studiespesialisering med teknologifag (petroleum)

  null

  30 til 0 elevplasser