NRK Meny
Normal

Riddu Riđđu: – Vi har aldri hatt en så betydningsfull åpning

Samene ble ikke nevnt i grunnloven da den ble laget i 1814. I 2014 ønsket Riddu Riđđu å markere jubileet med en kunstforestilling fra en samisk rettighetsforkjemper.

Kunstutstilling Riddu Riddu

I flere år har det vært klart at den meget anerkjente samiske kunstneren og poeten Synnøve Persen skal bidra til markeringen av grunnlovsjubileet med utstillingen «Terra incognita».

Foto: Elise Holdal / NRK

Årets Riddu Riđđu festival er i gang i Manndalen i Kåfjord for 23. gang. Første kvelden gikk til å markere grunnlovsjubileet 18-14-2014, da festivalen er med i Norges offisielle program for markeringen.

I samarbeid med Samtidsmuseet for nordlige folk ved Senter for nordlige folk ble den anerkjente samiske kunstneren og poeten, Synnøve Persens, bestillingsutstilling «Terra incognita» åpnet.

Kirsti Lervoll

Festivalleder, Kirsti Lervoll, er svært fornøyd med åpningen av Riddu Riddu.

Foto: Elise Holdal / NRK

– Vi har aldri hatt en så stor og betydningsfull kunstutstilling eller åpning på Riddu Riđđu, sier festivalleder, Kirsti Lervoll til NRK.

Synnøve Persen mener kunstutstillingen hennes viser en kontrast til feiringen av grunnloven.

– Halvparten av de 200 årene grunnloven har eksistert, har vært det mørkeste kapittelet i samisk historie. Det ble innført lover og forskrifter som skulle assimilere den samiske befolkningen, og utrydde samisk språk og navn. Man gjorde virkelig tiltak for å prøve å få det til, men de klarte det ikke. Nå er vi her og har denne fantastiske festivalen, sier Persen.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Første dag av Riddu Riddu bestod av blant annet barnefestival og kunstutstilling av Synnøve Persen.

– Det har vært en fantastisk reise

I flere år har det vært klart at den meget anerkjente samiske kunstneren og poeten Synnøve Persen skal bidra til markeringen av grunnlovsjubileet med utstillingen «Terra incognita».

– Denne utstillingen har vi jobbet med i fire år, da den forrige festivalsjefen booket Synnøve Persen for å lage en utstilling til grunnlovsjubileet. Persen er en enormt stor kunster, særlig innenfor det samiske, men også innenfor billedkunst generelt. Derfor er det en veldig deilig følelse å åpne festivalen med denne utstillingen, forteller Lervoll.

Synnøve Persen har vært sentral i ledelsen og organiseringen av det organiserte, samiske kunstlivet gjennom de siste 30 år. Persen var også samepolitisk engasjert og aktiv under Alta-konflikten og deltok i Sultestreiken foran Stortinget i 1979.

– Det har vært et svært spennende oppdrag. For meg har det vært en fantastisk reise å jobbe med denne utstillingen. Jeg er selv fornøyd med den, og håper den forteller andre noe også, sier Synnøve Persen.

Synnøve Persen

Den samiske kunstneren og poeten, Synnøve Persen, åpnet festivalen med sin kunstutstilling.

Foto: Elise Holdal / NRK

Vil få fram gleden ved kunst

Sametingspresident Aili Keskitalo åpnet utstillingen. Hun synes det er stor kraft over det at Persen åpnet festivalen med kunstmaleriene sine.

– Synnøve har vært en så sentral skikkelse, både i samepolitikken og organiseringen av kunstnere. At hun åpner en slik utstilling med dette temaet, på en festival som er framvekst som en motkraft mot fornorskningspolitikken, synes jeg er symboltungt, forteller Keskitalo.

Kunstneren, Synnøve Persen, vil få fram gleden ved kunst med utstillingen sin.

Jeg ønsker ikke å ha et litterært eller en propagandistisk grunn for mine bilder, annet enn at de først og fremst skal oppleves som malerier. Gjennom titler spiller jeg på noen strenger som kan sette i gang tanker hos dem som ser på, sier Persen.