Kunstnere med is i blikket

Sylvi Inez Liljegren blogger fra iskanten.

Inntrykk fra isbreen

Toril Johannesen foran Kongsbreen som gjør et sterkt inntrykk.

Foto: Sylvi Inez Liljegren / NRK

I arbeidsrommet

Thomas Østby, Rudi Caeyers og Toril Johannesen i ”Jan Mayens” instrumentrom, som er vårt felles arbeidsrom og kontor.

Foto: Sylvi Inez Liljegren

Forskningstoktet Arctic Tipping Points har seks kunstnere med på turen til Svalbard og Barentshavet. Hensikten er å skape en kommunikasjon mellom forskning, vitenskap og kunstuttrykk. Arbeidet som oppstår under og etter toktet skal presenters på PolArt-utstillingen i Tromsø neste år. ATP håper at dette skal kommunisere noe av det som skjer i Arktis ut til et bredt publikum. På kunstnernes egne premisser.

De seks er to norske, etablerte kunstnere, Terje Roalkvam og Johanne Marie Hansen-Krone, - og to unge kunstnere som ble tatt opp på grunnlag av søknader, Thomas Østby og Toril Johannesen. Dessuten deltar fotograf og grafiker Rudi Caeyers, opprinnelig fra Belgia, men bosatt i Tromsø, og multimediakunstner Emanuel Elviro Vidal som kommer fra Mallorca. I tillegg er vi to journalister fra Spania og Norge.

Crystal and variable star

Crystal and variable star fra en av Toril Johannesens installasjoner.

Foto: Sylvi Inez Liljegren / NRK

Alle jobber med ulike uttrykk, som maleri, naturmaterialer, installasjoner, tekst, dokumentasjon, film og foto. Vi deler mange sterke opplevelser og har ofte samtaler og diskusjoner som varer langt ut i de små timer. Det er både morsomt og utfordrende å være sammen med svært ulike personligheter som jobber med sine individuelle tanker og uttrykk. I tillegg til daglige forelesninger og diskusjoner som toktleder Paul Wassmann har med denne gruppa, ser vi filmer sammen og diskuterer alt mellom himmel og jord.

Thomas Østby er overalt ombord med sitt videokamera og lager kunst av dokumentarisme. En kveld viste han filmen sin, HUMAN, med et svært særegent filmspråk. Og Emanuel, som bare går under tilnavnet Lolo, er et muntrasjonselement av de helt store. Han jobber for ATP-prosjektet, men har også vist en mengde av sine tidligere kortfilmer både for forskergruppen og oss andre. Kommunikasjonen går ofte på et munnrapt spansk og med mange store håndbevegelser, etterfulgt av et smilende: ”Sorry for my bad English”. Og så ler han hjertelig.

Naturkunst

Terje Roalkvam jobber gjerne med naturmaterialer og aluminium som forsterker skjønnheten i de ubearbeidede råstoffet.

Foto: Terje Roaldkvam

Møtet med isbjørnen under skutesida er definitivt en av hans sterkeste opplevelser, der han hang over rekka med sitt kamera og ropte oppmuntrende kommentarer ned til ungbjørnen. På spansk. Da avisa El Pais skulle legge ut en video fra bjørnebesøket, insisterte journalist Alicia Rivera på at lydsporet måtte kuttes.

- Vi dummet oss ut og hadde endt på youTube, sier hun lattermildt.

– Vi snakket helt over oss, vi var fullstendig ville av begeistring!

Samtlige kunstnere har holdt en presentasjon av seg selv og sitt arbeid om bord, på samme måte som alle de unge forskerne i gruppa har snakket om sitt forskningsarbeid og presentert seg og sin bakgrunn.

De seks kunstnerne på toktet skal siden presentere arbeidene sine i utstillinga PolArt Tromsø i januar neste år. Dette er en del av forskningsnettverket ARCTOS’ filosofi om å integrere forskning og kommunikasjon på ulike nivåer, og skape kulturelle uttrykk med toktet og arbeidet i Arktis som inspirasjonskilder.