Kulturminner kan gå tapt

Finnmark kan miste verdifulle kulturminner fordi kommunene ikke vet hvilke bygninger som kan være verneverdige.

Ifølge fylkesplanen skal et minimum av bygg fra gjenreisningsperioden etter krigen bevares for etterkommerne.

Men kulturvernkonsulent i Finnmark fylkeskommune, Helene Tiller, tror mange av disse nå er i fare.

 

Ifølge fylkesplanen skal et minimum av bygg fra gjenreisningsperioden etter krigen bevares for etterkommerne.

I fare

Men kulturvernkonsulent i Finnmark fylkeskommune, Helene Tiller, tror mange av disse nå er i fare.

 - Disse bygningene begynner nå å få skader, og tilstanden blir verre og verre hvis man ikke har vært flink til å vedlikeholde kontinuerlig. Derfor er det veldig mange som gjør store endringer på disse byggene. Man skifter panel og vinduer uten å tenke på at dette forandrer bygningen i en slik grad at verneverdien forringes.

Tiller håper nå kommunene vil spørre fylkeskommunen til råds før de river eller renoverer bygninger fra gjenreisningsperioden.

Vet for lite

I år ble et fiskebruk i Måsøy revet uten at kommunen forhørte seg med fylkeskommunen om mulig kulturverdi. Ordfører i Måsøy, Ingalill Olsen, mener likevel kommunen har sitt på det tørre.

- Utbyggingen i Tufjord har jo gått veldig raskt, og det kan godt hende at det har gått for raskt. Men jeg har fått opplyst at alle tillatelser fra fylkeskommunen er gitt, så jeg har nå levd i troen på at dette er under kontroll.

Olsen innrømmer at kommunene kanskje vet for lite om hva fylkesplanen sier om bygningsvern.

- Jeg tror de fleste vil si at man ikke har full oversikt over de fleste bestemmelsene.

-Må ikke hindre vekst

Selv synes ordføreren i Måsøy at vekst og vern må balanseres.

- Vi har jo en god del gjenreisningsbygg i Finnmark. Samtidig må det være slik at vi må få til en næringsutvikling, og at vern ikke må stå i veien for dette.

Kulturvernkonsulent Helene Tiller mener vern ikke behøver å utelukke utvikling.

- Ikke nødvendigvis. Og det vil jo også være viktig for et samfunn å ta vare på historien, slik at man kan se hvordan det har vært tidligere. Utvikling og bevaring kan gå sammen.