NRK Meny

Kritisk til småkraftverk

Fylkesmannen i Troms er kritisk til flere av de ti småkraftverkene som planlegges i kommunene Skånland, Ibestad, Gratangen og Lavangen. I tillegg er det søkt om å regulere Foldvikvatnet i Gratangen. Fylkesmannen har i høringen innsigelser til både reguleringen av Foldvikvannet, og til seks av de planlagte småkraftverkene. Blant annet på grunn av økt belastning på natur av verdi for artsmangfold, landskap og friluftsliv. Det blir befaring i område i uke 25. Det skal produseres rundt 90 millioner kilowatt-timer dersom kraftverkene blir bygd.