Kritisk til russiske myndigheter

Utenriksminister Børge Brende har i møte med russiske myndigheter uttrykt bekymring til planene om slepet av et russisk atomkraftverk lang norskekysten neste sommer. Utenriksministeren sier Norge forventer at myndighetene i Russland foretar tilstrekkelig risikovurderinger av slepet. Atomkraftverket Akademik Lomonosov er under bygging i St. Petersburg og skal slepes til Murmansk. Også de andre nordiske landene uttrykker bekymring med slepet.