NRK Meny

Kritisk til IKT-prosjekter

Innen spesialisthelsetjenesten legges det opp til langvarige regionale IKT-prosjekter. Dette mener Riksrevisjonen samsvarer dårlig med målet om å få til felles landsdekkende løsninger. – Vi stiller spørsmål ved hvordan Helse- og omsorgsdepartementet skal sikre at de regionale prosjektene får løsninger som snakker sammen og hvordan departementet bidrar til at nasjonal samordning og standardisering nås, sier riksrevisor Per-Kristian Foss. Det er innføringen av større regionale IKT-prosjekter i Helse Nord og Helse Sør-Øst som har fått Riksrevisjonen til å reagere. (NTB)