NRK Meny
Normal

Kritisk til grenseprioritering

Regjeringen skal bruke 351 millioner kroner til nye militære grensestasjoner i Sør-Varanger. Men politimester Ellen Katrine Hætta er flau over at det drøyer med nye lokaler ved grenseovergangen.

Ellen Katrine Hætta

Politimester Ellen Katrine Hætta i Sør-Varanger.

Foto: Nils Mehren / NRK

– Det burde være mulig å ha bedre fasiliteter i Velstands-Norge, sier hun.

Hun mener både ansatte ved grensestasjonen på Storskog og ikke minst de reisende fortjener bedre enn slik forholdene er i dag.

– Dette er Norges yttergrense mot Schengen, og sett i lys av at russerne har sin nye stasjon ferdig allerede neste år, så er det ganske flaut, sier politimesteren.

Hun legger til at hun har tatt opp dette overfor sentrale myndigheter, uten at det nødvendigvis skjer noe. En ny norsk grensestasjon er ikke planlagt før i 2017.

– Det virker vel egentlig som om forholdene her oppe blir litt fjernt for de i sør, sier Ellen Katrine Hætta.

Departementet vil utrede mer

I fjor ble det funnet eksplosiver fra 2.verdenskrig i området rundt Storskog. Dette har blant annet ført til at prosjektet trolig blir dyrere enn først antatt. I tillegg blir det nå gjort nye utredninger av prosjektet, sier kommunikasjonsrådgiver Tonje Torsgard i Justisdepartementet

– Forslaget til kostnadsramme er økt betydelig fra oppstarten av prosjektet, særlig som følge av behov for økt uteareal kombinert med antatt fare for eksplosiver i grunnen. Det vil derfor bli utredet alternative løsninger som kan dekke det langsiktige behovet på en tilfredsstillende måte. Vi kan foreløpig ikke svare på når denne prosessen er gjennomført, skriver Torsgard i en e-post.

Grensestasjonen mellom Norge og Russland på Storskog ved Kirkenes

Storskog grensestasjon

Foto: Erlend Aas / SCANPIX

Nye militære stasjoner

Samtidig som politimesteren gjerne ønsker seg nye lokaler ved grenseovergangen, så har regjeringen bevilget 56 millioner ekstra slik at det nå ligger 351 millioner kroner klare til å fullføre to nye stasjoner for Garnisonen i Sør-Varanger, som har oppsynsansvar ved den 196 km lange grensen mot Russland. Bevilgningen kommer som et resultat av ekstrabehov på grunn av budsjettoverskridelser.

Frank Bakke Jensen

Stortingsrepresentant Frank Bakke-Jensen (H) mener politimesteren i Øst-Finnmark burde glede seg over nye militære grensestasjoner.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

– Dette viser at regjeringen tar grensesikkerheten og Schengen-oppdraget i nord på alvor. Økningen gjør at Forsvaret er godt rustet for framtidige behov, sier stortingsrepresentant Frank Bakke-Jensen.

Prosjektet vil dermed dekke grensevakten sitt samlede behov for forlegning og operasjonsbaser for grensejegerne med én stasjon i sør i Svanvik og én stasjon i nord ved Storskog.

– Politimesteren bør glede seg

Til NRK sier stortingsrepresentant Frank Bakke-Jensen (H) at politimesteren burde glede seg over at soldatene som skal gjøre en viktig jobb langs grensa får skikkelige fasiliteter.

– Jeg har derfor ingen forståelse for at Ellen Katrine Hætta syns det er flaut at ikke stasjonen ved grenseovergangen er prioritert, sier han.

Stortingsrepresentanten legger imidlertid til at de jobber med finansieringen for en ny stasjon, og har et lite håp om at det kan komme penger i revidert nasjonalbudsjett.