Kritisk til Airbnb

Brannsjefen i Longyearbyen er bekymret for sikkerheten i Airbnb-markedet på Svalbard. Brannvesenet har merket en økning i tallet på utrykninger til Airbnb-boliger det siste halvannet året, skriver Svalbardposten. – Det som er bekymringsverdig, er om profitt går framfor sikkerhet, sier Sæter. Styreleder Robert Nilsen i Svalbard Reiselivsråd sier til avisa at de har regnet ut at Airbnb nå har 20 prosent av romkapasiteten i byen.