– Den autoritære lederstilen må endres

Rådmannen i Storfjord har i flere år blitt kritisert for lederstilen. Innleid konsulent sier at lederstilen må endres og at gamle konflikter må legges døde.

Maar Stangeland

Rådmann Maar Stangeland i Storfjord kommune.

Foto: Jan Riise Pedersen / NRK

Ekstraordinært kommunestyremøte i Storfjord

Ekstraordinært kommunestyremøte i Storfjord.

Foto: Jan Riise Pedersen / NRK

– Det er som å lede en karavane gjennom jungelen der man blir angrepet fra sidene.

Slik beskriver Maar Stangeland jobben som rådmann i Storfjord kommune.

Rådmannen har vært kritisert for sin lederstil. Arbeidstilsynet har også vært koblet inn. Kommunen har de siste månedene satt i gang et arbeid for å bedre forholdene.

Dette var grunnen til at det ble holdt ekstraordinært kommunestyremøte i dag.

– Lederstilen må endres

Konsulent Sidsel Meyer som har jobbet med ledelsen i kommunen sier at lederstilen må endres. I tillegg må gamle konflikter legges bak før man kan gå videre.

Stangeland sier at han tar konsulentens funn til etterretning og at han vil endre lederstilen sin. Han legger også til at kommunen har hatt en intern prosess som går på oppstramming av strukturer og roller.

– Min rolle er i ferd med å bli omdefinert. Og det innebærer at jeg endrer min lederstil, sier Stangeland.

– Endrer ikke stil over natta

Arbeiderpartiets Terje Malin er ikke sikker på om rådmannen vil endre stilen sin. Han trekker fram at Stangeland har vært rådmann 30 år.

– Det er tvilsomt om en mann på 64 år vil endre lederstilen over natta uten skolering, sier Malin.

Rådmannen sier at han må leve med kritikken som blir rettet mot ham.

– Det blir opp til meg å dokumentere at det blir gjort endringer her i Storfjord.

Trakassert på jobb

Allerede i 2007 leverte Dreyer kompetanse en nedslående rapport om arbeidsmiljøet i Storfjord kommune.

I rapporten kommer det fram at flere ansatte i helseavdelingen i kommunen føler seg trakassert på jobben, og at dette fenomenet har eksistert i lang tid.