Kritiserer varslingsrutiner

Flere lærere i Harstadskolen hevder at skoleledelsen har prøvd å hindre dem i å følge loven og melde til barnevernet ved mistanke om overgrep. Utdanningsforbundet i Harstad, har tatt saken opp med kommuneledelsen. Det er flere lærere som har meldt til fagforeninga si om det de mener er feil praksis. Rektorene ved de to skolene der lærerne jobber, avviser at de skal ha hindret lærere å melde direkte til barnevernet.