NRK Meny
Normal

Studentboligundersøkelsen: – Den skjuler realitetene

Leder for Studentparlamentet i Tromsø, Daniel Hermansen, er kritisk til undersøkelsen om studentboliger som Studentorgansisasjonen har gjennomført. – Den undergraver Tromsø som studentby, sier han.

Daniel Hermansen

Daniel Hermansen er kritisk til studentboligundersøkelsen som er gjennomført av Norsk Studentorganisasjon. Han mener boligsituasjonen i Tromsø undergraves.

Foto: Elise Holdal

Nylig kom Norges Studentorganisasjon (NSO) med årets studentboligundersøkelse, som inneholder oppdaterte tall både for den samlede nasjonale statusen på studentboliger, og med tall for den enkelte samskipnadskrets.

Undersøkelsen har siden 1991 vært den viktigste kilden for informasjon om norske studenters boforhold.

Lederen for Studentparlamentet i Tromsø, Daniel Hermansen, er imidlertid kritisk til undersøkelsen.

– Den skjuler realitetene i Tromsø, sier Hermansen.

– Undergraver Tromsø

NSO opererer med det nasjonale målet om å nå 20 prosent dekningsgrad på studentboliger. Det vil si at 20 prosent av studentene i Norge skal få plass i studentboliger. Det er langt unna virkeligheten ved mange studiesteder.

For samskipnaden ved UIT – Norges arktiske universitet er dekningen på 22 prosent når Alta, Hammerfest og Svalbard er med i regnestykket. Tallet for Tromsø alene er rett over 19 prosent.

– Deres egne regnestykker viser at Tromsø har over 20 prosent dekning. Ifølge NSO er dette en god dekningsgrad, og Tromsø trenger ikke mer, sier Hermansen.

Han er sterkt uenig i at dette er tall som kan brukes for å beskrive situasjonen i Tromsø.

– NSO sine tall er misvisende. Det undergraver Tromsø som studentby. Det undergraver Tromsø til å få flere tildelinger, og en større tildeling som er sårt trengt, sier Hermansen.

– Urealistisk begrepsbruk

Hermansen mener dette tallet blir helt feil å operere med av flere årsaker, og at det er urealistisk å bruke begrepet «dekningsgrad» i Tromsø. Han mener NSO dekker til problemet med de tallene undersøkelsen opererer med, i tillegg til å gjemme bort viktige opplysninger som kunne nyansert bildet på situasjonen i Tromsø.

Nestleder i NSO, Alexander Løtvedt, sier han har forståelse for Tromsøs prekære boligsituasjon, men at det ikke er det enkelte studiestedet som er fokus for undersøkelsen.

Alexander Løtvedt

Alexander Løtvedt er ikke enig i Daniel Hermansens kritikk av Studentboligundersøkelsen.

Foto: NSO

– Bruken av dekningsgrad er noe vi har hatt som standard i over 20 år når vi har laget disse studentboligundersøkelsene. Det vi hovedsakelig påpeker her er de totale og nasjonale tallene, det er det vi synes er viktig, sier Løtvedt.

– Gjemt i en bisetning

Løtvedt påpeker at undersøkelsen også presiserer at det ikke er slik at situasjonen er tilfredsstillende selv om dekningsgraden er 20 prosent. Men Daniel Hermansen i Studentparlamentet i Tromsø er ikke tilfreds med denne presiseringen.

– Helt bak på side 12 i undersøkelsen står det i en bisetning at «i noen områder er det nødvendig med en høyere dekning da det private markedet ikke strekker til». At dette gjelder Tromsø kommer ikke frem, sier Hermansen.

Alexander Løtvedt (NSO) svarer at studentundersøkelsen ikke tar mål av seg å gå grundig inn på situasjonen til hver enkelt samskipnad.

– Det mener vi studentdemokratiet må ta ansvar for selv. Denne undersøkelsen er ikke ment å fungere som en fordelingsnøkkel. Hele poenget er å gi et bilde av situasjonen nasjonalt. Meningen er ikke å gjemme noe bort i en bisetning, vi påpeker at det er lokale forskjeller, sier Løtvedt.

Han håper for øvrig at undersøkelsen kan være et redskap for å lage politikk lokalt.

Mange tilflyttere

Antall søkere til samordna opptak som har fått tilbud ved UIT – Norges arktiske universitet har steget med 815 studenter fra i fjor til i år, en økning på over 22 prosent. I Tromsø alene er økningen på 201 studenter og 4,7 prosent.

I tillegg viser tallene fra Samordna Opptak at 1432 studenter utenfor landsdelen Nord-Norge har fått tilbud om studieplass i Tromsø. Dette er en økning på 11,2 prosent.

– Tromsø er en by med et høyt antall studenter i forhold til befolkningen, og mange kommer utenfra. Dette har også mye å si for presset på studentboliger, sier Studentparlamentes leder ved UiT, Daniel Hermansen.

Dette mener han speiles tydelig i antallet som står på venteliste til studentbolig ved Samskipnaden.

Per i dag står 2237 studenter på venteliste for studentbolig, opplyser Universitetet i Tromsø. Tallet gjelder både for hybler og leiligheter. Tallet er nesten like høyt som ventelisten til Trondheim, som har tre ganger flere studenter, i en by som er godt over dobbelt så stor.

Fornøyd med undersøkelse

Daniel Hermansen mener det er en svakhet ved studentboligundersøkelsen at den ikke tar høyde for demografi.

– Det er for så vidt en legitim kritikk, for det har vi ikke gjort. Vi har ikke tatt høyde for tilflyttere til eller hvor mange som bor i byen, men vi har heller ikke sett nødvendigheten av det, sier nestlederen i Studentorganisasjonen, Alexander Løtvedt.

Han sier at det hadde ført til en mye mer omfattende undersøkelse.

– Vi er godt fornøyd med det den dekker per nå, så går det an å se om det er mulig å gjøre det på andre måter til neste år, sier Løvseth.

UiT

Universitetet i Tromsø får flere og flere studenter.

Foto: Marita Andersen / NRK