– Gir makten til et mindretall

Sentral sametingspolitiker følger opp kritikken mot kravet om samisktalende president.

Willy Ørnebakk

Willy Ørnebakk (Ap) sier langt under halvparten av dagens sametingsrepresentanter kommuniserer på samisk.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Et strengt krav om at sametingspresidenten må kunne snakke og beherske samisk, betyr at bare et lite mindretall på dagens sameting kunne blitt president.

Det sier en av Arbeiderpartiets mest sentrale sametingsrepresentanter, Willy Ørnebakk.

Splittet Arbeiderparti

I følge en undersøkelse Nrk Sápmi har fått gjennomført, mener sju av 10 velgere at sametingspresidenten må kunne snakke samisk.

I går gikk også sittende sametingspresident Egil Olli ut og sa veldig klart at en sametingspresident må snakke samisk.

– Alle som har ambisjoner om å bli president, har muligheter til å lære seg samisk. Det synes jeg de skal gjøre. Hvis vi mener noe med det samiske språk og at det er viktig og at det skal ha status, så må vi pinadø lære det. Nå har de et år på å lære det, sier han.

Dette har allerede skapt reaksjoner i presidentens eget parti. Og nå følger Ørnebakk opp.

Egil Olli

Sametingspresident Egil Olli er klar på at hans etterfølger må snakke samisk.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Frykter forskjellsbehandling

– I dagens sameting er det langt under halvparten som kommuniserer på samisk, sier han.

Ap-politikeren mener språkravet vil medføre at presidenten automatisk må velges blant representanter fra kommuner hvor samisk språk står sterkt, eller fra reindriftsmiljøene.

– Da er det ikke så veldig stort område å rekruttere Sametingspresidenter fra, for å si det slik.

– Fra kystområdene helt fra øst og nedover kysten, og videre nedover i lulesamisk og sørsamisk område har en sterkere innslag av fornorsking, som da selvfølgelig vil stille i en annen rekke hvis man skulle innføre sånne krav, sier Ørnebakk.