NRK Meny
Normal

Fylkeskommunen får krass kritikk

Boreal Transport kommer med krass kritikk av fylkesråd Kari Anne Opsal og fylkeskommunen sine uttalelser i hurtigbåtsaken.

Fikk fullmakt til å si opp hurtigbåt-avtale

Kari Anen Opsal sine utspill i hurtigbåtsaken faller ikke i god jord for Boreal Transport.

Foto: NRK

I et brev til fylkeskommunen og fylkesråd for samferdsel Kari Anne Opsal, skriver daglig leder i Boreal transport, Stig Solheim, at selskapet reagerer på fylkeskommunens mange uttalelser i hurtigbåtsaken.

Boreal transport viser til at Troms fylkeskommune og Kari Anne Opsal i flere tilfeller har bidratt til negative presseoppslag om de nye hurtigbåtene, blant annet om båtenes problemer med å legge til kai under ugunstige værforhold.

«Når fylkespolitikerne går ut i media og opplyser at de vil vente på at vinterstormene sørger for enda større driftsproblemer som vil gi grunnlag for å heve avtalen på grunn av avtalebrudd, bidrar ikke dette til å bedre hurtigbåtenes omdømme,» står det i brevet.

Negativt fokus

Boreal skriver også at fylkeskommunen har erkjent at kaiforholdene er for dårlige for de nye hurtigbåtene, og har lovet og rette på dette. Så langt er det ikke skjedd, og Boreal Transport skriver i brevet at det haster.

Solheim skriver også at det negative mediefokuset rundt hurtigbåtene har ført til en belastning for selskapets ansatte.

Boreal transport ønsker ikke å kommentere saken videre.

– Båtene skal tilpasses kaiene

– Det som har skadet omdømmet til hurtigbåtene er ikke mine uttalelser, eller medias håndtering av det. Det er alle hendelsene rundt hurtigbåtene selv, sier fylkesråd Kari Anne Opsal.

Hun er heller ikke enig i at det er fylkeskommunen som har ansvaret med å utbedre kaianleggene.

– Det er båtene som skal tilpasses seg kaiene, ikke omvendt. Boreal mener det motsatte, sier Opsal.

Nå skal fylkeskommunen gå gjennom brevet. Opsal mener de har mange gode kort på hånden med tanke på å komme til en løsning på saken.