Kritiserer brannsjefen i Tromsø

Kommunestyret i Tromsø retter sterk kritikk mot ledelsen i Tromsø brann og redning, etter at en leder i avdelingen brukte egne ansatte til å utføre arbeid på sin hytte. Lederen har forklart at dette var ledd i opplæring av de ansatte. Dette aksepterer ikke politikerne, og ber administrasjonssjefen sørge for tiltak slik at kommunens etiske regler blir fulgt innenfor brann og redning. Kommunestyret vedtok også at brannsjefen må betale markedspris for det arbeidet som er utført.