NRK Meny

Kritikkverdige funn ved UNN

Statens strålevern har gitt UNN i Tromsø en rekke pålegg etter funn av avvik. Etter en tilsynsrapport har sykehuset ikke gitt tilbakemelding til Strålevernet etter at fristen for å utbedre forholdene gikk ut. Strålevernet krever blant annet at sykehuset lager system for årlig opplæring i strålevern ved alle avdelinger som bruker slikt utstyr.