Kritikk fra Mattilsynet

Sjursnes bo- og servicesenter må rette opp en rekke forhold ved drifta av kjøkkenet. Det mener Mattilsynet etter et tilsyn. Blant annet mangler de tilfredsstillende rutiner og kontroller som sikrer de eldre mat som ikke gjør dem syke. Tromsø kommune, som eier sentret, får pålegg om å overvåke matproduksjonen, spesielt i forhold til bakterien Listeria.