NRK Meny
Normal

Fylkesråd fratatt ansvar for tildeling av penger

Arbeiderpartiet i Finnmark er ikke fornøyd med sin egen fylkesråds håndtering av kompensasjonsmidler etter innføring av arbeidsgiveravgiften. Nå er hun fratatt det politiske ansvaret i saken.

Grete Ernø Johansen

Fylkesråd for kultur og samferdsel i Finnmark fylkeskommune, Grethe Ernø Johansen (Ap).

Foto: Aslak Ballari

Finnmark Arbeiderpartis leder Ingalill Olsen kom denne uka med krass kritikk mot sin partifelle, fylkesråd for kultur og samferdsel i Finnmark fylkeskommune, Grethe Ernø Johansen.

Kritikken mot fylkesråden kommer etter at hun ifølge Altaposten har spilt inn forslag om tildelingen av 113 millioner kompensasjonskroner til Finnmark fra samferdselsdepartementet.

Det uten å ha mandat eller støtte til dette fra verken eget parti eller fylkestinget i Finnmark.

– Vi mener at prosessen rundt og rekasjonene på fordelingen av kompensasjonsmidlene i Finnmark har vært svært uheldig. Fylkeskommunen er kommet i et dårlig lys, og vi ønsker å signalisere at sånn vil vi ikke ha det. Vi vil ha gode og brede prosesser. Derfor overlater vi dette til fylkesvaraordføreren framover, sier Ingalill Olsen om hvorfor de fratar Ernø Johansen ansvaret for tildeling av kompensasjonsmidlene.

Ingalill Olsen Arbeiderpartiet

Leder Ingalill Olsen i Finnmark Arbeiderparti, sier prosessen rundt håndteringa av denne saken har vært uheldig.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Kritikk for fordeling av midler

Sakens kjerne dreier seg om såkalte kompensasjonsmidler fra regjeringen til tiltak og prosjekter på transportnettet i Finnmark. Også Troms og Nordland er tildelt slike kompensasjonsmidler.

Midlene skal bøte på endringer i arbeidsgiveravgiften som ble innført 1. juli, etter at EU endret sitt regelverk for regionalstøtte.

Flere bransjer i Finnmark får nå arbeidsgiveravgift, og får ekstra utgifter av den grunn.

– Det er midler for å hindre store tap for bedrifter på grunn av arbeidsgiveravgifta, sier fylkesvaraordfører Bente Haug (Ap) i Finnmark fylkeskommune.

Hun overtar nå ansvaret politisk for tildeling av midlene.

Kritikken mot Ernø Johansen går spesielt på at privateide Polarbase i Hammerfest står prioritert først på listen fra departementet, og får 48 millioner kroner av potten på 113 millioner kroner.

Spørsmålet her er hvordan forslagene og prioriteringene har blitt spilt inn til departementet.

Ernø Johansen har per SMS svart NRK at hun ikke ønsker å kommentere saken.

Vil ha ny tildelingsrunde

– Dette er ingen intern sak i Arbeiderpartiet, dette er en sak for Finnmark fylkesting som har valgt henne inn demokratisk. Her må alle kort på bordet for fylkestinget, for å se hva som faktisk har skjedd.

Det krever fylkestingsrepresentant Rut A. Olsen i Kystpartiet, for å få klarhet i hva som faktisk har skjedd i tildelingen av pengene.

Kystpartiets Rut A. Olsen

Kystpartiets Rut A. Olsen vil at fylkestinget skal be departementet om en ny runde på hele tildelinga av kompensasjonsmidlene til Finnmark.

Foto: Rolf Jakobsen

– Jeg blir mer og mer skeptisk til denne saken. Spesielt etter den siste pressemeldingen fra Arbeiderpartiet, der man velger å frata henne oppgaver. Det tolker jeg som en grov mistillit til Ernø Johansen. Da lurer jeg på hvordan vi andre skal ha tillit til henne framover, sier Rut A. Olsen.

Hun mener man ikke kan godta den prioriteringa av midler som er gjort.

– Vi har et fylke med et kolossalt etterslep som skriker etter samferdselsmidler. Da kan jeg ikke godta at pengene ikke går til vei og næring, som var tanken bak dette, sier Olsen.

Hun vil at fylkestinget skal be departementet om en ny runde på hele tildelinga.

– Uheldig prosess

Ingalill Olsen sier at fordeling av midler alltid er vanskelig, men at de nå vil være sikker på at det foregår ordentlig og at det blir ivaretatt på en skikkelig måte.

– Er dette en mistillit til Grethe Ernø Johansen som fylkesråd?

– Vi mener at det som har skjedd ikke har vært bra. Vi kan ikke gjøre noe med den her prosessen, men reaksjonen vi har gitt her tjener denne saken best, og var nødvendig. Enhver politiker skal ikke gjøre en jobb for seg sjøl, men har fått tillit fra partiet. I den grad Grethe Ernø Johansen gjør det, så kan hun fortsette i det vervet hun har, fastslår Ap-leder Olsen.

Hun har snakket med og orientert Ernø Johansen om situasjonen fra Arbeiderpartiets side.

Fylkesvaraordfører Bente Haug i Finnmark

Fylkesvaraordfører Bente Haug (Ap) sier de i partiet ikke er fornøyd med fylkesrådens håndtering i denne saken.

Foto: Marte Lindi

Ser alvorlig på saken

Fylkesvaraordfører Bente Haug (Ap) har nå fått ansvaret for den politiske behandlingen med fordeling av kompensasjonmidlene i 2016 og 2017. Hun sier partiet ser alvorlig på situasjonen.

– Arbeiderpartiet er ikke fornøyd med håndteringen av saken. Det har ikke vært behandlet i Aps fylkestingsgruppe, eller i hovedutvalget for kultur og samferdsel. Så det kan synes som om det har vært en prosess utenfor de rammene der fylkespolitikken skal være, sier Haug.

Et av de store problemene er at det ikke er klart hva som er riktig og uriktig i denne saken.

– Jeg kan ikke spekulere i hvilke konsekvenser dette får for Ernø Johansen. Hun er nå sykmeldt og vi skal ta noen menneskelige hensyn i denne saken her, så det må vi avvente og se framover, sier Haug.

Kompensasjonsmidler Finnmark

Finnmark 

2014

2015


 

(Tiltak og prosjekter - beløp i millioner kroner) 

 

 

Utbedring av flaskehalser/ bruer

Rv 94 Fallejohka bru

 

20

 

Rv 94 Skuggelv bru

 

20

 

E6 Nyelv bru

 

5

 Farleder

Utvidelse ved Polarbase, Hammerfest

10

38

 

Utbedring ved Leirpollen, Tana

 

20

 Asfaltdekke

Dekkelegging av riks- og fylkesveger.
Fordeles senere til tiltak i
Nordland, Troms og Finnmark

70

17

Slik er samferdselsdepartementets fordeling av kompensasjonsmidlene. Asfaltdekke kommer i tillegg til de 113 millioner kronene som er Finnmarks pott.