NRK Meny
Normal

Krise i nord?

Og har ”sytingen” til Frp tatt overhånd, spør NRKs kommentator Skjalg Fjellheim.

Kommentator Skjalg Fjellheim
Foto: NRK

For det første: Det er for tidlig å trekke forhastede konklusjoner. Målingen som i dag offentliggjøres i Nordlys og de øvrige A-presseavisene i Nord-Norge, er denne valgkampens første omfatende måling i Nord-Norge.

Men det er en måned igjen av valgkampen. Det vil komme flere politiske målinger, og det kan forandre bildet.

Men tendensen er tydelig. Dette blir nordnorsk oppgjør mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet. Hvis A-pressens måling hadde vært valgresultatet, ville de to store partiene delt hele 16 av 19 mandater fra Nord-Norge mellom seg. De tre trøstemandatene ville gått til Høyre (2) og SV(1).

Kjernen i Frps budskap er at det aller meste går på dunken, også i Nord-Norge. Tidligere i dag hørte vi Frps Øyvind Korsberg i NRK Nordaførr. Han brukte ordet ”krise” flere ganger når han skulle beskrive ståa i Nord-Norge.

Mange som ser rundt seg i det nordnorske samfunnet, har vansker med å dele denne virkelighetsoppfatningen. Renta er lav, arbeidsledigheten er lav, og landsdelen har en sterk offentlig sektor som reduserer virkningen av finanskrisa.

Men Frp påpeker feil og mangler og samler opp all misnøye, og finner ekstra sterk klangbunn i nord. Ikke noe annet sted i landet står Frp sterkere.

På et eller annet tidspunkt i løpet av valgkampen kan det dukke opp noen som utfordrer Frp på dette: Har ”sytingen” i Frp tatt overhånd, for å si det på godt nordnorsk?

Utfordringen for Frp blir nå å stå løpet ut. Det er langt frem, men partiet har i dag et formidabelt valgkampmaskineri.

Hvis jeg hadde vært SV-strateg i Nord-Norge, ville jeg vært bekymret over A-presse-målingen i dag. Partiet ser ut til å miste sitt mandat i både Troms og Finnmark. SVs nei til olje og gass ser ikke ut til å gi velgergevinst der folk blir berørt av virksomheten.

Spørsmålet er om dette første og fremst er en vinnersak for SV i Oslo, og ikke i Svolvær og på Senja.

Jeg tror SVs problem er at partiet i for liten grad peker på alternativene for folk i fraflyttingsregioner som ser olje og gass som en mulighet til arbeid og skatteinntekter.

Dersom det i opinionen har festet seg en forestilling om at SV er partiet som vil bevare Nord-Norge som et naturreservat eller et museum, har SV et problem.

Strategene i Oljeindustriens Landsforening har all grunn til å glede seg over denne målingen. En åpning av Lofoten, Vesterålen og Senja i neste storingsperiode avhenger trolig at styrkeforholdet internt i en eventuell rød-grønn regjering.

Jo svakere SV og Sp blir i et regjeringssamarbeid med et stort Ap, desto større er sjansen for åpning av feltene, slik regionale Ap-politikere, LO og næringslivet forlanger.

Det er likevel opplagt at det primære standpunktet til Ap er å åpne for boring i havområder som ifølge StatoilHydro kan skjule to milliarder fat olje og gass, eller verdier for 800 milliarder norske kroner, basert på dagens oljepris.

Om det er fornuftig klimapolitikk, er naturligvis en annen sak.