NRK Meny
Normal

Kriminelle rusmisbrukere kan nå dømmes til å bli rusfri

Etter ti år som prøveordning blir Narkotikaprogram med domstolkontroll tilbudt over hele landet.

Narkotika

Illustrasjonsfoto.

Foto: colourbox.com

– Vi har gode resultater. Vi har fått en evaluering som sier at dette er en god måte å møte de som har rusproblemer, og som har hatt det over lang tid, i stedet for straffegjennomføring, sier direktør, Marianne Vollan, i Kriminalomsorgsdirektoratet, KDI til NRK.

Hun viser til evalueringen fra SIRUS, Statens institutt for rusmiddelforskning, har gjort. Den viser at mer enn en tredjedel av dem som ble dømt til Narkotikaprogram med domstolkontroll fullførte programmet. De som ikke klarte det måtte sone straffen i fengsel.

– Viktig for rettssikkerheten

Narkotikaprogram med domstolkontroll, ND, innebærer altså at rusmisbrukere kan dømmes til å gjennomgå et rehabiliteringsprogram i stedet for en ubetinget fengselsstraff. I år ble det bevilget 30 millioner kroner til programmet over statsbudsjettet. Da hadde Oslo og Bergen hatt ordningen siden 2006.

KDI Kriminalomsorgsdirektoratet Marianne Vollan

– Jeg er veldig fornøyd med at flere får denne muligheten, sier Marianne Vollan i KDI.

Foto: Kriminalomsorgsdirektoratet / KDI

– Jeg tenker at nå har dette vært en prøveordning over flere år. I og med at vi har hatt så gode resultater er det viktig av rent rettssikkerhetsmessige grunner at ordningen kan gis over hele landet vårt, sier Vollan.

Blir godt mottatt

Nyheten om at ordningen skal gjelde for alle i målgruppa over hele Norge, gleder rusmisbrukernes egen interesseorganisasjon, RIO.

Asbjørn Larsen

– Fint at denne ordningen blir landsdekkende, sier Asbjørn Larsen i RIO.

Foto: Christian Haakstad Nordlund

– Dette er kjempebra, men det forutsetter at det blir lagt noe rammer for ordningen. Blant annet har vi sagt at all rusbehandling krever godt forarbeid. Forvern og ettervern må integreres i denne og andre ordninger, sier Asbjørn Larsen i RIO.

Han mener at et sømløst behandlingsforløp mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten er viktig også i denne sammenhengen.

Slik fungerer ordningen:

Den tiltalte må samtykke til ND for å få betinget dom. I stedet for ubetinget fengsel får man betinget fengsel med prøvetid på to til maksimum fem år. I denne tiden skal den dømte gjennomgå et rehabiliteringsprogram med individuelt tilpasset innhold, som f.eks. utdannings- og arbeidstiltak og behandling i spesialist- og/eller kommunehelsetjenesten. Dropper den dømte ut av ND på grunn av regelbrudd eller annet, risikerer vedkommende å måtte sone straffen i fengsel.