Krigshistorie blir turistattraksjon

Skal synliggjøre dramaet i nord.

Minneplate over krigen i Gratangen
Foto: Forsvaret

Krigshistoria i nordre Nordland og Sør-Troms skal synliggjøres langs Europavei 6 gjennom prosjektet "krigshistorisk landskap."

Onsdag starta arbeidet med å sette opp minnetavler som skal fortelle turister og forbipasserende om dramatikken som utspant seg i området, spesielt de dramatiske dagene i starten av andre verdenskrig.

- Vi ønsker å vise en vesentlig del av norsk krigshistorie der 6.divisjon med alliert støtte stansa den tyske frammarsjen mot Bardufoss. I tillegg vil vi hedre de som deltok, og håper samtidig å bidra til forsoning med motparten.

Det sa sjef for Hærens styrker, generalmajor Jon B. Lilland, da han presenterte prosjektet onsdag på Lapphaugen i Lavangen.

På tide

Hærens styrke har de to siste årene samarbeidet med kommunene og kunstneren Alvin Jensvoll som står for utforminga av minnetavlene.

Til sammen seks minnetavler vil bli satt opp på tilsvarende antall steder på strekninga Bardufoss-Skjomnes.

I tillegg vil det bli oppretta minneutstillinger ved flere museer i området.

- Det er absolutt på høy tid å gjøre denne delen av krigshistoria så synlig som den fortjener, sier Lilland.

Kongen kommerMinnetavlene som består av både kart, tekst og bilder, skal avdukes den
15.juni. På spørsmålet om hvem som skal stå for høytideligheten, svarer Lilland.

- Det er så bra som det kan få blitt, for det er hans majestet kong Harald.

Lapphaugen i Lavangen var sentral under kampene i 1940, og ordfører Viktor Andberg er fornøyd med at avdukinga skal skje hos dem:

- Vi er veldig glade for at vi får ei slik markering her i Lavangen, og vi ser fram til at kongen skal komme. Det er fint å få vist fram at dette er historisk område der den tyske krigsmakta ble stoppa for første gang, sier han til NRK.