Krever utsettelse av behandling av PCI-tilbud

Fylkesrådslederen i Troms er rystet over mangel på informasjon og kommunikasjon rundt forslag om etablering av to PCI-tilbud i Nord-Norge. Han ber derfor styret i Helse Nord om å avvente behandling av saken.

Agneta Johansson gjennomfører PCI-behandling

Her fra en tidligere PCI-behandling av en pasient.

Foto: Lars Bjørn Martinsen / NRK

– Vi har en samarbeidsavtale mellom de tre nordnorske fylkeskommunene og Helse Nord. Avtalen går ut på at vi skal sikre informasjonsutveksling og kommunikasjon. Det har ikke skjedd i denne saken, og det er et brudd på samarbeidsavtalen.

Jeg har derfor skrevet til Helse Nord-styret og bedt dem om at de avventer behandlingen av PCI-saken slik at vi kan få den dialogen som beskrives i samarbeidsavtalen.

Fylkesrådsleder Willy Ørnebakk

Tidligere denne uken ble det kjent at Helse Nord-direktør Lars Vorland går inn for at det skal opprettes et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset.

I dag er det UNN Tromsø som gir dette tilbudet til hjertepasienter i Nord-Norge. Behandlingen går ut på at en slange føres inn til en tett blodåre i hjertet til en pasient, og blokkes ut ved hjelp av en ballong.

Det er kommet sterke innvendinger og protester fra fagmiljøet ved Universitetssykehuset Nord-Norge om å opprette to PCI-senter i landsdelen.

Willy Ørnebakk

Willy Ørnebakk er fylkesrådsleder i Troms.

Foto: Rune Nordgård Andreassen

Lukkede møter

Fylkesrådslederen i Troms, Willy Ørnebakk, sier at han har fått vite at det har vært lukkede møter om saken mellom den politiske toppledelsen i Nordland og ledelsen i Helse Nord.

– Så vidt jeg vet så har ikke Finnmark og heller ikke Troms vært involvert i noen møter. Men vi har fått bekreftelser på at det har vært kommunikasjon mellom den politiske ledelsen i Nordland og Helse Nord i denne prosessen. Nå vil jeg ha sikret en dialog med alle fylkene, slik at alle synspunktene kan komme fram på like vilkår, sier Ørnebakk.

Fylkesrådslederen i Finnmark har ikke vært tilgjengelig for kommentarer.

Avviser hemmelige møter

Fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll, avviser at det har vært lukkede møter med Helse Nord-ledelsen.

Tomas Norvoll, fylkesrådsleder i Nordland

Tomas Norvoll er fylkesrådsleder i Nordland.

Foto: ØYSTEIN NYGÅRD / NRK

– Jeg har ikke hatt kontakt med Helse Nord-direktør Lars Vorland siden dagen før han la fram den forrige innstillingen, så det er bare tull. For øvrig har vi en avtale med Helse Nord om årlige møter for å holde oss oppdatert. Disse møtene finnes ikke hemmelige.

Norvoll viser til at alle tre fylkene er invitert på styreseminar neste uke, så han mener dialogen går i henhold til avtalen.

Jeg har stor tillit til at styret i Helse Nord tar selvstendige avgjørelser, uavhengig av press.

Tomas Norvoll, fylkesrådsleder i Nordland

Ingen PCI-møter

I februar i år skulle Helse Nords styremøte avgjøre om det skulle opprettes et PCI-senter for hjertesyke også i Bodø. Innstillingen førte til så sterke reaksjoner fra fagmiljøet i Tromsø at Helse Nord valgte å utsette saken.

Helse Nord sier i en e-post til NRK at det siste møtet mellom dem og politikerne i Nordland fylkeskommune var før saken ble stoppet, og avviser påstanden om lukkede møter mellom Helse Nord og politikere i Nordland.

– Det har ikke vært holdt møter om PCI i perioden etter at saken ble trukket i februar, sier kommunikasjonsdirektør i Helse Nord, Anne May Knutsen.

Når det gjelder oppfordringen fra fylkesrådslederen i Troms om å utsette saken, er svaret følgende;

– Det er opp til styret i Helse Nord RHF hva de gjør i saken i sitt møte onsdag.