NRK Meny

Krever statlig finansiering

Nord-Troms regionråd krever fortsatt statlig finansiering av Riddu Riđđu-festivalen i Kåfjord. Bakgrunnen er at regjeringen vil avvikle knutepunktordningen, som gir blant annet Riddu Riđđu fast støtte over statsbudsjettet. Regionrådet krever at festivalen beholder plassen på budsjettet fordi den er så viktig for bevaring av den sjøsamiske kulturen.