NRK Meny
Normal

Krever skrinlegging av OL i Oslo 2022

Arbeiderpartiene i Finnmark, Troms og Nordland mener det ikke må gis statsgaranti for Norges Idrettsforbunds søknad om å arrangere Vinter-OL i Oslo i 2022.

Arbeiderpartiene i Nord-Norge

Fylkeslederne for Arbeiderpartiene i Nord-Norge går i front for å skrinlegge OL i Oslo 2022.

Foto: Bildekollasj

Arbeiderpartiene i Nord-Norge går nå ut med en felles uttalelse hvor de går sterkt i mot en prioritering av et OL i Oslo i 2022.

– Vi ønsker at OL skal legges dødt i Norge, sier Ingalill Olsen, fylkesleder for Finnmark Arbeiderparti.

Hun får støtte fra fylkesleder i Troms, som mener det nå må bli satt en stopper for hele OL.

– Det man ser er at uansett hvor mange gode grunner det finnes for å si nei, så har ikke det noen særlig betydning. Man kjører bare på fremdeles, sier fylkesleder i Troms Arbeiderparti, Cecilie Myrseth.

– Det har vært litt politisk stille i denne prosessen, men vi krever å få vår plass i denne debatten, slår fylkeslederen i Troms fast.

Mener

I helga har styrene i de tre fylkespartiene i Nord-Norge hatt sitt årlige samarbeidsmøte.

Der kom de fram til at det heller må bli et løft for breddeidretten framfor OL i Norge i 2022.

– Først og fremst så burde vi jo styrke anleggs-siden i Norge og styrke breddeidretten, det er utrolig viktig for den oppvoksende slekt. Og det er viktig å ha gode og tidsmessige anlegg over hele landet, ikke bare i de sentrale Østlands-områdene, poengterer Ingalill Olsen.

Koster for mye

I uttalelsen fra arbeiderpartiene i Nord-.Norge heter det at statens bidrag vil utgjøre minst 22 milliarder kroner. Et eventuelt OL i 2022 vil ha en kostnad på minimum 35 milliarder kroner. Risikoen for overskridelser er plassert hos vertslandet, ikke hos IOC.

Partiene vil ikke godta en behandling i Stortinget om regjeringen ikke legger fram en samlet innstilling.

De mener også at Norge må ta ledelsen internasjonalt for å endre IOC og IOCs krav til OL-arrangementer og at medlemslandene selv må få velge sine representanter i IOC.

Fylkeslederen i Troms mener prosessen ikke har vært som den skal.

– Prosessen har vært veldig spesiell. Det er spesielt at man velger å ikke lytte til noen ting som kommer, man går med på IOC sine premisser hele veien og tar ikke innover seg at man trenger en demokratisering av IOC for å forhindre at dette skal fortsette å være en stor pampefest framfor en folkefest, avslutter Cecile Myrseth.

– Må åpne opp ørene

Nå vil de tre nordligste fylkespartiene ha en mer åpen prosess hvor folkets mening skal fram.

– Det første man må gjøre nå er å sette seg ned og tenke seg om to ganger, istedenfor å bare lukke ørene og kjøre på, sier Myrseth.

– Man sier i det ene øyeblikket at man skal ha et arrangement som skal ha minimum 60 prosent oppslutning i befolkninga, så ser man at denne oppslutninga får man ikke, den går kanskje tvert om andre veien, og da kommer det hele tiden nye argumenter, avslutter fylkesleder i Troms, Cecilie Myrseth.