NRK Meny

Krever satsing på Nord-Norge

Fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo krever blant annet at etterslepet på fylkesveiene og skredutfordringene i Nord-Norge må løses i Nasjonal Transportplan 2018 - 2029. I tillegg krever Prestbakmo at kritiske flaskehalser på riksveier i Nord-Norge må fjernes i perioden, og at utredning av jernbane nord for Bodø og dobbeltspor på Ofotbanen må realiseres. NTP 2018 - 2029 vedtas av Stortinget i 2017.